Regulamin

Administrator Banana Divers Odsłony: 8500

Regulamin portalu Centrum Nurkowe & Club Banana Divers

Definicje:

Centrum Nurkowe & Club Banana Divers ? jest to portal społecznościowy o tematyce nurkowej, związany on jest ściśle z tematem Nurkowania oraz z tematami pochodnymi czyli: sprzęt nurkowy, miejsca nurkowe, szkolenia, imprezy, wyprawy itp.
Właściciel - jest to Jarosław Bekier tel. 0 502 76 47 47 .

Portal - jest to strona internetowa http://bananadivers.pl

Użytkownik - jest to każda osoba, która dokona rejestracji na portalu.

Redaktorzy - są to użytkownicy wyznaczeni przez Administratora, lub właściciela portalu, którzy mają specjalne uprawnienia do redagowania zawartości portalu.

Administrator - to użytkownik o największych uprawnieniach, zarządza on portalem oraz ma prawo do usuwania użytkowników (którzy złamali regulamin). Administrator jest wyznaczony przez właściciela.

Zespoł redakcyjny - to Administratorzy, Redaktorzy, oraz inne osoby związane z prowadzeniem Portalu.

ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu
2. Korzystanie przez Użytkowników z Portalu, z wyjątkiem zamieszczania reklam, jest bezpłatne.
3. Wszystkich Użytkowników Portalu obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.
4. Użytkownik dodając informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal.
5. Nie jest dozwolone dodawanie informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:

 

6. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkowników bez zgody Redakcji będą natychmiastowo usuwane.
7. Dodawanie zdjęć do Galerii, oraz umieszczanie artykułów przez użytkowników jest możliwe tylko za pośrednictwem, redaktorów.
8. Użytkownik dodając Informacje podczas rejestracji gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe.
9. Administrator ma prawo do odmowy rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny.
10. Każdy użytkownik, ma prawo wyrejestrować się w każdej chwili, zgłaszając ten fakt Administratorowi.
11. Użytkownik podczas Rejestracji lub dodawania Informacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.833.
12. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na stałe lub tymczasowe otrzymywanie korespondencji od Portalu na podane przez siebie adres email.
13. Wszelkie Informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby Portalu
14. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
16. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
17. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.